Klimatizace, topení a chlazení, TZB

Klimatizace s montáží za 1 den

Řízení a monitoring

Řídící zařízení

Skupinové řídicí zařízení MANAGER 3000

MANAGER 3000 je centralizovaná správa a kontrolní systém pro skupinu zařízení, jako jsou chladiče a tepelná čerpadla Climaveneta. Lze jeho pomocí ovládat až 8 jednotek, se stejnými nebo různými výkony, u 2 - nebo 4 – trubkových systémů. Regulace může být nastavena v závislosti na teplotě v klimatizovaných prostorech, nebo dle zpětného čidla, jak je požadováno. Dodává se v průmyslové krabici s veškerým příslušenstvím. MANAGER 3000 má 8,4" dotykový displej s uživatelským rozhraním, což umožňuje přístup ke všem informacím a zaslání příkazů několika jednoduchými dotyky. Komunikace mezi MANAGER 3000 a stroji se provádí pomocí RS485 sériového připojení. Má svá vlastní upravená čidla která musí být umístěna ve vhodně připravených kapsách v potrubí hydraulických soustav. Různá další zařízení, které mají být vybrané dle vlastností, potřeb a dostupnosti vzdáleného připojení v místě instalace jednotek, mohou být dodány ve stejném průmyslovém balení jako MANAGER 3000: modem/ router pro připojení k lince ADSL, modem pro připojení k PSTN, modem pro připojení k GPRS.

 • snadná instalace díky all-in-one řešení
 • 8,4" dotykový displej, 65536 barev
 • zabezpečení - heslem chráněný přístup k datům
 • multi-jazykové rozhraní
 • možnost výběru typu regulace a referenční sondy pro regulaci
 • možnost výběru typu rozdělení požadavků z MANAGER 3000 do strojů dle potřeb systému - distribuce na více jednotek nebo saturace jedné jednotky před dotazem na další jednotky
 • některým jednotkám může být dána přednost
 • možnost volby počtu jednotek v pohotovostním režimu - dynamické zálohy
 • vyvažování provozních hodin na jednotlivých jednotkách
 • zobrazení alarmu přístroje a jednotky
 • řízení dodatečných sériových připojení pro integraci do stávajících BMS

Skupinové řídicí zařízení SEQUENCER

Sequencer je centralizovaný řídicí a kontrolní systém pro skupinu chladicích jednotek Climaveneta a tepelných čerpadel. Může ovládat až 5 jednotek, s podobnými nebo jinými výkony, u 2- trubkových systémů. Regulace může být nastavena v závislosti na teplotě z vratného čidla systému. Dodává se v průmyslové krabici s veškerými komponenty. Sequencer komunikuje s jednotkami přes sériové připojení RS485. Má svá vlastní upravená čidla, která musí být umístěna ve vhodně připravených kapsách v potrubí hydraulických soustav.

 • Snadná instalace díky all-in-one řešení
 • možnost výběru typu rozdělení požadavků ze SEQUENCERU do strojů dle potřeb systému - distribuce na více jednotek nebo saturace jedné jednotky před dotazem na další jednotky;
 • Některým jednotkám může být dána přednost;
 • možnost volby počtu jednotek v pohotovostním režimu - dynamické zálohy;
 • vyvažování provozních hodin na jednotlivých jednotkách;
 • zobrazení alarmu přístroje a jednotky;
 • řízení dodatečných sériových připojení pro integraci do stávajících BMS
 • denní / týdenní plánovač

Skupinové řídicí zařízení pro datová centra DATACENTER MANAGER

DATACENTER_MANAGER je centralizovaná správa a kontrolní systém speciálně navržen pro datová centra, který poskytuje až 70% zlepšení účinnosti klimatizačního systému s podstatným globálním přínosem. DATACENTER_MANAGER kombinuje optimalizované řízení vnitřních CRAC a ACCURATE vodou chlazených jednotek Climaveneta  uvnitř datových center, spolu s vnějšími chillery Climaveneta. Umožňuje řídit až 10 vnitřní jednotek a až 8 vnějších jednotek se stejnými nebo různými výkony, na 2 - nebo 4-trubkových systémech. Velkou výhodou DATACENTER_MANAGERu je poskytovat plynulou regulaci chladicího výkonu  vnějších chladičů založenou na reálném tepelném zatížení Datacenter zjištěnou na vnitřních jednotkách ACCURATE. DATACENTER_MANAGER má 8,4 " dotykový displej s uživatelským rozhraním, umožňující přístup ke všem informacím a zaslání příkazů několika jednoduchými dotyky. Komunikace mezi DATACENTER_MANAGERem a jednotkami se provádí pomocí sériového připojení RS485. Má svá vlastní čidla, která musí být umístěna ve vhodně připravených kapsách v potrubí hydraulických soustav. Různá další zařízení, která budou vybrána podle charakteristik, potřeb a dostupnosti vzdáleného připojení v místě instalace jednotek, mohou být dodány ve stejném průmyslového balení jako DATACENTER_MANAGER: modem / router pro připojení k lince ADSL, modem pro připojení k PSTN, modem pro připojení k GPRS.

 • Snadná instalace díky all-in-one řešení
 • 8,4 " dotykový displej, 65536 barev
 • zabezpečení - heslem chráněný přístup k datům
 • multi- jazykové rozhraní
 • možnost výběru typu regulace a referenční sondy pro regulaci
 • možnost výběru typu rozdělení požadavků z DATACENTER_MANAGERu do strojů dle potřeb systému - distribuce na více jednotek nebo saturace jedné jednotky před dotazem na další jednotky
 • Některým jednotkám může být dána přednost
 • možnost volby počtu jednotek v pohotovostním režimu - dynamické zálohy
 • vyvažování provozních hodin na jednotlivých jednotkách
 • zobrazení alarmu přístroje a jednotky
 • řízení dodatečných sériových připojení pro integraci do stávajících BMS

Měřicí a kontrolní zařízení

Zařízení pro měření energie DEMETRA

Nové zařízení DEMETRA představuje řešení pro rozvinuté a moderní požadavky týkající se správy energie v hydraulických systémech HVAC. DEMETRA (DEvice for Metering of Energy TRAnsfers) ve skutečnosti, umožňuje měření spotřeby elektrické energie a chladicího / topného výkonu. Je přizpůsoben sledovat všechny jednotky Climaveneta vybavené regulátorem W3000SE, pro 2 nebo 4 trubkové systémy, a je vždy přidružen ke skupinové regulaci Climaveneta nebo k dohledovému zařízení (Manager3000 nebo FWS3000). DEMETRA může monitorovat až 8 jednotek spojených dohromady. DEMETRA průběžně zaznamenává spotřebu elektrické energie, teploty na primárním okruhu(zích), teploty na vnějším zdroji (vzduch nebo voda) a hodnoty průtoku vody na tepelném výměníku(cích) na straně uživatele. Tyto hodnoty jsou posouzeny s provozním stavem každé jednotky, zjištěné přes Manager3000 nebo FWS3000, pro výpočet vyrobené tepelné energie, skutečné účinnosti a energie vyrobené zdarma (pokud je relevantní). Regulační zařízení musí být spolu s DEMETRA připojeno pomocí LAN nebo přes Internet. Tak může mít koncový uživatel, kdykoliv po ověření, přístup na domovskou stránku Demetra. Pro každou jednotku je možno zobrazit bodové grafy následujících proměnných: teploty, spotřebované elektrické energie, chladicího a topného výkonu, celkové účinnosti jednotky a tepelné energie získané zdarma (pokud je relevantní). Je dokonce možné získat kumulativní grafy pro chladicí a topné výkony jednotky a průměrné účinnosti v daném období. Všechny hlavní údaje mohou být ke stažení ve formátu xls, kde jsou všechny informace uvedené v intervalech po 30 minutách.

Sledovací zařízení

Dohlížecí zařízení FWS3000

FWS 3000 Zařízení slouží k dohledu nad systémy zahrnující několik chillerů Climaveneta, tepelných čerpadel, jednotek INTEGRA a střešních jednotek. Umožňuje sledovat systémy bez nutnosti instalovat jakýkoli další software vyhrazený pro PC dohled. Webové stránky obsažené v FWS 3000, umožňující uživatelům vizualizovat informace o systému a odesílat příkazy, lze prohlížet pomocí libovolného webového prohlížeče. Základní aplikace jsou k dispozici pro různé typy systému. Webové stránky každého typu dohledového systému jsou strukturovány stejným způsobem, tak aby byly co možná nejvíce intuitivní. Systém je dodáván jako průmyslový box, kompletní se všemi komponenty. FWS 3000 komunikuje s místním počítačem pomocí síťového kabelu Ethernet, zatímco pro komunikaci s jednotkami se používá sériové připojení RS485. Různé příslušenství, které mají být vybrané dle vlastností, potřeb a dostupnosti vzdáleného připojení v místě instalace jednotek, mohou být dodány ve stejném průmyslovém boxu jako FWS 3000: modem/router pro připojení k lince ADSL, modem pro připojení k PSTN, modem pro připojení k GPRS.

 • Snadná instalace díky all-in-one řešení
 • Jednoduchá použití - webové stránky lze prohlížet pomocí libovolného internetového prohlížeče
 • Spolehlivost díky použití osvědčených sítí a protokolů
 • Bezpečnost - heslem chráněný přístup k datům
 • Přístup z libovolného místa na světě
 • Řízení dodatečných sériových připojení pro integraci stávajících BMS
 • Grafy pro sledování vývoje jednotlivých naměřených dat
 • Přístup do softwaru pro rozdělení spotřeb a nákladů pro aplikace nákupních center
 • Zákaznické přizpůsobení webových stránek a základních aplikací
 • Možnost, hlášení poruch na autorizované technické servisní středisko

Dohlížecí zařízení FWS3

FWS 3 zařízení slouží k dohledu nad jedním chillerem Climaveneta, tepelným čerpadlem, jednotkou INTEGRA nebo střešní jednotkou. Umožňuje sledovat jednotku bez nutnosti instalovat jakýkoli další software vyhrazený pro PC dohled. Webové stránky obsažené v FWS 3, umožňující uživatelům vizualizovat informace o zařízení a odesílat příkazy, lze prohlížet pomocí libovolného webového prohlížeče. Základní aplikace jsou k dispozici pro různé typy zařízení. Webové stránky každého typu sledované jednotky jsou strukturovány stejným způsobem, tak aby byly co možná nejvíce intuitivní. Zařízení je dodáváno jako průmyslový box, kompletní se všemi komponenty. FWS 3 komunikuje s místním počítačem pomocí síťového kabelu Ethernet, zatímco pro komunikaci s jednotkami se používá sériové připojení RS485. Různé příslušenství, které mají být vybrané dle vlastností, potřeb a dostupnosti vzdáleného připojení v místě instalace jednotek, mohou být dodány ve stejném průmyslovém boxu jako FWS 3: modem/router pro připojení k lince ADSL, modem pro připojení k PSTN, modem pro připojení k GPRS.

 • Snadná instalace díky all-in-one řešení
 • Jednoduchá použití - webové stránky lze prohlížet pomocí libovolného internetového prohlížeče
 • Spolehlivost díky použití osvědčených sítí a protokolů
 • Bezpečnost - heslem chráněný přístup k datům
 • Přístup z libovolného místa na světě
 • Řízení dodatečných sériových připojení pro integraci stávajících BMS
 • Grafy pro sledování vývoje jednotlivých naměřených dat
 • Možnost, hlášení poruch na autorizované technické servisní středisko

Dohlížecí a řídicí zařízení IDRORELAX VISION 2.0

Idrorelax je centralizované zařízení pro dohled a řízení systémů, které spojují dohromady hydraulické terminály a jednotky Climaveneta. Lze připojit až 224 prvků a centrálně je řídit z jednoho místa. Prostřednictvím Idrorelax, je možné nastavit zařízení na zapnuto/vypnuto a provozní režim. Rozhraní dotykové obrazovky je koncipováno tak, aby se zajistila snadná, intuitivní a rychlá navigace přes různé stránky v nabídce. Ovládací panel Idrorelax je k dispozici ve dvou provedeních: na stěnu a jako jednoduchý panel pro nejvyšší uživatelskou flexibilitu.

 • Rozhraní dotykové obrazovky - TFT barevný displej, 5,7"
 • Centralizovaná správa celého hydraulického zařízení: terminály a jednotky
 • Integrovaná vizualizace provozních módů a teplot, a to jak pro jednotky tak vnitřní prostředí
 • Centralizovaná optimalizace vnitřního komfortu: nastavení provozu terminálů založeném na denním nebo týdenním rozvrhu

Zařízení pro dálkovou správu

Zařízení pro dálkovou správu WS3000

WS3000 je zařízení pro poskytnutí vzdálené podpory Climaveneta chladičů, tepelných čerpadel a jednotek INTEGRA. Umožňuje sledování jednotek bez nutnosti instalovat jakýkoli další software vyhrazený pro vzdálenou správu z PC. Webové stránky obsažené ve WS3000, umožňují prohlížet zobrazované informace o přístroji a odesílat příkazy pomocí webového prohlížeče, který je normálně předinstalován do počítače nebo volně ke stažení z internetu. Je dodáván v průmyslovém boxu s veškerými komponenty. Různé přístroje, které mají být vybrané dle vlastností, potřeb a dostupnosti vzdáleného připojení v místě instalace jednotek, jsou dodávány ve stejném průmyslovém balení jako WS3000: modem/router pro připojení k lince ADSL, modem pro připojení na UMTS / GPRS.

Klimatizace s montáží za 1 den
Chci vědět více
734 178 546