Klimatizace, topení a chlazení, TZB

Klimatizace s montáží za 1 den

Pravidla věrnostního programu CIUR

(dále jen soutěž)

Organizátor a vyhlašovatel soutěže:

CIUR a.s., Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem.

1. Od kdy, do kdy?

Věrnostní program pro projekty (dále jen VPP) probíhá od 1. 1. 2015 - do 1. 1. 2016

Věrnostní program pro realizaci projektu (dále jen VPR) probíhá od 1. 1. 2015 – do 1. 1. 2017

2. Jak?

VPP probíhá na základě přihlášených nových projektů s uvedením výrobku dodávaného společností CIUR a.s.  v termínu trvání soutěže. Podmínkou účasti je uvedení zařízení zn. LENNOX, CLIMAVENETA, REFRION, DEVATEC, PANASONIC a TECHNIBEL v projektu jako doporučený výrobek samostatně, nebo ve skupině s jinými výrobci. Každý projekt může být následně zaregistrován úplným a pravdivým vyplněním registračního formuláře v partnerské zóně na www.klimatizace-ciur.cz, nebo bude zapracován pracovníkem CIUR a.s. – divize TZB v průběhu zpracování cenové nabídky na základě specifikace pro realizační organizaci.

Následně bude projektantovi přidělen příslušný počet bodů dle bodu 5. Pravidel soutěže.

Každý účastník věrnostního programu obdrží po registraci registrační číslo, pod kterým budou ukládány jeho věrnostní body získané na jeho cestě za investičním diamantem.

Svou pozici bude moci sledovat na grafu v partnerské zóně na webových stránkách společnosti CIUR a.s.

VPR navazuje na VPP na základě realizací projektů přihlášených do VPP. Po realizaci projektu je projektantovi (účastníkovi VPP) přidělen příslušný počet bodů dle bodu 5. Pravidel soutěže. Každý účastník věrnostního programu VPR bude registrován pod stejným číslem, pod kterým je již evidován z části VPP a pod kterým budou ukládány jeho věrnostní body na cestě za luxusními hodinkami.

Svou pozici bude moci sledovat na grafu v partnerské zóně na webových stránkách společnosti CIUR a.s.

3. Kdo?

Soutěže se může účastnit osoba činná v oblasti projekční činnosti starší 18-ti let.

Hodnoceny budou všechny projekty, ve kterých bude uvedeno zařízení ze seznamu výrobců od společnosti CIUR a.s. jako doporučený výrobek.

Každý projekt může být do soutěže registrován pouze jednou. Není stanoven minimální chladicí, topný, nebo vlhčící výkon.

4. S kým a o čem?

Soutěžním projektem se rozumí projekt nové instalace, nebo rekonstrukce zařízení LENNOX, CLIMAVENETA, REFRION, DEVATEC, PANASONIC a TECHNIBEL, jehož dovozcem pro ČR je společnost CIUR a.s.

5. Za kolik?

Hodnocení projektů je v kompetenci  společnosti CIUR a.s. a bude realizováno podle následujících pravidel:

Do soutěže se započítávají body dosažené v jednotlivých programech VPP a VPR.

a) 

1 bod = 1 kW chladicího výkonu chladicího stroje,  rooftopu, VRF nebo splitu, fancoilu a VZT sestavy uvedené v projektu.

2 body = 1 kW chladicího výkonu tepelného čerpadla a klimatizace do 25kW.

3 body = 1 kW chladicího výkonu tepelného čerpadla a klimatizace do 10kW.

V případě zařízení pouze s funkcí topení bude počítáno s topným výkonem  zařízení tzn. 1 bod = 1 kW topného výkonu stroje a dále dle pravidla pro malá zařízení uvedeného výše.

V případě reverzibilního tepelného čerpadla se hodnotí projektovaný chladicí výkon.

b)

1 bod = 1 kg/h  vlhčícího výkonu

Podmínkou realizace a vyhodnocení soutěže je min. účast 10 projektantů s min. součtem 999 bodů alespoň v jednom z programů VPP a VPR.

Body získané v programu VPP nelze sčítat s body z programu VPR.

Oceněni budou první tři soutěžící s největším dosaženým počtem bodů v každé z obou částí věrnostního programu.

Průběžné pořadí soutěže bude pravidelně aktualizováno na  www.klimatizace-ciur.cz  

Výsledky a hodnocení budou zveřejněny po ukončení soutěže do 60-ti dnů na www.klimatizace-ciur.cz a oznámeny vítězi.

Při rovnosti bodů v konečném hodnocení rozhoduje datum přihlášení projektu resp. datum realizace (dřívější přihlášení resp. realizace bude vyhodnocena jako lepší).

Reklamaci celkového pořadí soutěže je možné uplatnit výhradně u vyhlašovatele soutěže. Reklamace musí mít písemnou formu (stačí e-mail). Na neodůvodněné stížnosti nebude brán zřetel.

6. Proč?

Udělat projektování zábavnějším, poznávat nové produkty a technologie. Dostat za svou práci něco hodnotného, co se dá dědit, co není registrováno a nepodléhá exekucím. Dostat ten nejlepší produkt Země, jehož hodnota neustále roste i přesto, že tiše leží v šuplíku.

7. Všeobecně

Po ukončení soutěže budou účastníci, kteří se umístí na prvních třech místech každé z obou částí věrnostního programu  kontaktováni společností CIUR a.s. a bude jim oznámen termín a místo předání cen.

Přihláškou do soutěže vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat.

Soutěžící, svou účastí v soutěži, dále souhlasí se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze Vyhlašovatele – CIUR a.s. jakožto správce a souhlasí s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o nabídkových a jiných akcích, o výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese společnosti CIUR a.s. odvolat, že má právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu, likvidaci, blokování nesprávných údajů, atd..

8. Ceny

Část VPP

1. cena
investiční diamant
v hodnotě 300.000,- Kč
2. cena
PANASONIC televize LCD
úhlopříčka 60"
3. cena
PANASONIC digitální
fotoaparát

Část VPR

1. cena
luxusní hodinky
v hodnotě 100.000,- Kč
2. cena
PANASONIC televize LCD
úhlopříčka 50"
3. cena
PANASONIC digitální
kamera Full HD

Diamantová cesta

V tomto modulu jsou dostupné následující volby...

Klimatizace s montáží za 1 den
Chci vědět více
734 178 546